Kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje (AVM) veikia anksčiau įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema. Anksčiau įgytos kompetencijos – tai tokios kompetencijos, kurios buvo įgytos neformaliu būdu – tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymosi kursuose, stažuotėse ir pan.

Pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas AVM sistemiškai organizuojamas visiems verslo vadybos krypties specialistams, siekiantiems formalaus kvalifikacijos pripažinimo. Pasiekimų ir turimų profesinių bei asmeninių kompetencijų vertinimas organizuojamas naujausiomis metodologinėmis ir informacinių technologijų priemonėmis. Įvertinus kompetencijas kiekvienam specialistui suteikiamos profesionalios konsultacijos: identifikuojančios profesinių ir asmeninių kompetencijų pakankamumą ir (esant poreikiui) nukreipiančios į atitinkamas aukštojo mokslo arba kvalifikacijos tobulinimo programas.

 

 

 

 

APIE KVP
KVP STUDIJŲ SRITYS
KVP PROCEDŪRA
REGISTRACIJA
NAUDINGI LEIDINIAI
KONTAKTAI