Misija, vizija, vertybės

 

GRAIČIŪNO AUKŠTOJI VADYBOS MOKYKLA

 

MISIJA
– Skatinti studijų kokybę, stiprinant kūrybingumą, verslumą, palankią ir saugią aplinką

– Lanksčiai ir veiksmingai reaguoti į besimokančios bendruomenės poreikius, kuriant ir skleidžiant žinias, siekiant patenkinti ekonominius, socialinius ir tvariosios plėtros iššūkius.

VIZIJA
Tapti sėkminga tarptautine aukštojo mokslo institucija, palaikančia verslumo dvasią, patrauklią ir besimokančią aplinką.

VERTYBĖS
Antreprenerystė, lyderystė, partnerystė, tarptautiškumas

 

STRATEGINIAI TIKSLAI
– Vystyti profesines aukštojo mokslo studijas Lietuvos ir užsienio besimokančioms bendruomenėms

– Plėtoti mokslinius tyrimus ir inovacijas

– Formuoti personalo darbo ir kultūros aplinką, skatinančią teikti kokybiškas paslaugas

– Užtikrinti finansinį stabilumą siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo

– Užtikrinti tinkamą aukštųjų profesinių studijų aplinką

– Vystyti aktyvų bendradarbiavimą su veikline aplinka

– Stiprinti kokybės vadybos sistemą

– Stiprinti AVM studijų ir mokslinės veiklos tarptautiškumą europės ir globalaus aukštojo mokslo kontekste

– Prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir socialinės atsakomybės puoselėjimo.