STOJANTIESIEMS

 Aukštojo mokslo studijos

2019 metais studentų priėmimas į aukštojo mokslo studijų programas nevykdomas ir stojančiųjų prašymai nepriimami.

Pagrindinis Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos tikslas – parengti konkurentabilų vadybos, apskaitos, verslo, logistikos, turizmo ar teisės srities specialistą, taikant studijų programas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą, teisės, apskaitos, turizmo, logistikos ir verslo vadybos sričių kompetencijų ugdymą.

Informaciją apie akredituotas studijų programas galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos internetiniame puslapyje – AIKOS

Studijos vyksta nuolatine ir ištęstine studijų forma:

Nuolatinės studijos – 3 metai, 180 ECTS.

Ištęstinės studijos – 4 metai, 180 ECTS.

Studentai vyksta akademinių stažuočių į Europos aukštąsias mokyklas ir atlikti praktiką Europos įmonėse. Studijos baigiamos baigiamuoju studijų darbu.

Absolventams, sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 

PROFESINIŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS
PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUS KURSUS
KLAUSYTOJŲ PRIĖMIMAS