TURIZMAS IR SVETINGUMAS

Turizmas – viena sparčiausiai besivystančių ūkio šakų pasaulyje.
Baltijos jūros regiono strateginės plėtros uždaviniuose turizmo verslo vystymas Lietuvoje numatytas tarp keleto svarbiausių mūsų šalies strateginės plėtros prioritetų.
PROGRAMA SKIRTA tiems, kuriuos traukia galimybė organizuoti ir rengti turistines keliones, vadovauti joms, bendrauti su klientais, operatyviai spręsti organizacinius klausimus, administruoti kelionių operatorių ir agentūrų veiklą.

 

Programos duomenys
STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJŲ REZULTATAI
MOKYMO(SI) IR VERTINIMO METODAI
STUDIJŲ PROGRAMOS STRUKTŪRA
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
KARJEROS PERSPEKTYVOS
STUDENTŲ PRIĖMIMAS