Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis

2015 m. rugsėjo  11 d. įvyko Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos (toliau – JGI) posėdis, kuriame  dalyvavo Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriaus JGI komisijos nariai, Jaunimo darbo centro  atstovas ir socialiniai partneriai.

Posėdyje svarstyti bendri praktiniai veiksmai vykdant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą.  Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 m. amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį  nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, įskaitant pameistrystės profesinio mokymo formą, atlikti praktiką arba stažuotę.

V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos direktorė Eugenija Vagnerienė supažindino posėdžio dalyvius su AVM veikla bei įgyvendinamais projektais. 

Platesnė informacija pateikiama Vilniaus teritorinės darbo biržos tinklapyje: https://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=875.