PROFESINIO TOBULĖJIMO MOKYMAI AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ UGDYMO KARJERAI SPECIALISTAMS

ERPF_LogoV. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla š. m. rugpjūčio 24-28 dienomis kviečia į mokymus karjeros specialistams, kuriuos organizuoja Vilniaus universitetas.

Mokymų kursas parengtas pagal neformalaus mokymo programą aukštųjų mokyklų ugdymo karjerai specialistams, kuri buvo sukurta 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant valstybės planinį projektą Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)

Kurso tikslas – parengti aukštųjų mokyklų ugdymo karjerai specialistus vesti asmeninės karjeros valdymo mokymus studentams.

Mokymus ves lektoriai ir projekto ekspertai: Dr. Rita Mičiulienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) ir Dr. Žygimantas Grakauskas (Vilniaus universitetas)

Mokymai vyks V. A. Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje pagal mokymų programą adresu – Kęstučio g. 57a, Kaunas (202 auditorijoje, II aukšte).