Projektas “Studijų prieinamumo didinimas“

Pastaraisiais metais Lietuvoje skiriamas vis didesnis dėmesys neįgaliesiems, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę.

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla dalyvauja Valstybinio studijų fondo vykdomame projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kurio metu aukštosios mokyklos darbuotojai dviejų metų laikotarpyje dalyvavo mokymuose, orientuotuose į neįgaliųjų poreikius, mokyklos neįgaliesiems studentams buvo skirtos tikslinės išmokos ir kt.

Šiuo metu yra rengiamas naujas projektas orientuotas į studijuojančius neįgaliuosius – „Studijų prieinamumo didinimas“, kurio numatoma pradžia – 2015 m. pabaiga. Jame numatyta, kad studentams su negalia bus teikiamos 152 Eur per mėnesį tikslinės išmokos, vykdomi mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams ir įsigyjama turto projekto partnerių informacinės ir fizinės aplinkos gerinimui.

Visus V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentus, turinčius negalią, kviečiame iki 2015 m. lapkričio 20 dienos kreiptis į administraciją ir aptarti galimybes dalyvauti šiame projekte.