Verslo pagrindų mokymai absolventams

V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos (AVM) įgyvendinamo strateginės partnerystės DIGAS projekto (ERASMUS+ programa) pagrindu 2016 m. balandžio 25-29 dienomis organizuoja papildomus mokymus ne verslo srities aukštųjų mokyklų absolventams. Tikslas – suteikti verslo žinių bei praktinių įgudžių absolventams įgijusiems išsilavinimą kitoje – ne verslo – aukštojo mokslo srityje bei kryptyje ir tokiu būdi didinti konkurencingumą darbo rinkoje.

Mokymuose dalyvaus Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventai. Mokymų metu dalyviai įgis verslo, vadybos, marketingo, apskaitos, informacinių valdymo sistemų, projektų valdymo, antreprenerystės žinių.

Gegužės 2-6 dienomis absolventai dalyvaus tarptautiniame renginyje – Pavasario mokykla, į kurį susirinks absolventai ir mentoriai iš 6 Europos šalių: Danijos, Belgijos, Nyderlandų, Suomijos, Ispanijos ir Italijos.