Projektas “Studijų prieinamumo didinimas“

Pastaraisiais metais Lietuvoje skiriamas vis didesnis dėmesys neįgaliesiems, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla dalyvauja Valstybinio studijų fondo vykdomame projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kurio metu aukštosios mokyklos darbuotojai dviejų metų laikotarpyje dalyvavo mokymuose, orientuotuose į neįgaliųjų poreikius, mokyklos neįgaliesiems studentams buvo skirtos tikslinės išmokos ir kt. […]

Plačiau

PROFESINIO TOBULĖJIMO MOKYMAI AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ UGDYMO KARJERAI SPECIALISTAMS

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla š. m. rugpjūčio 24-28 dienomis kviečia į mokymus karjeros specialistams, kuriuos organizuoja Vilniaus universitetas. Mokymų kursas parengtas pagal neformalaus mokymo programą aukštųjų mokyklų ugdymo karjerai specialistams, kuri buvo sukurta 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant valstybės planinį projektą Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos […]

Plačiau

Renginiai jaunimui

Š. m. rugpjūčio 12 d. Vilniaus Jaunimo darbo centre V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos vadovė Eugenija Vagnerienė pristatė strateginės partnerystės DIGAS projektą (ERASMUS+ programa). Susitikimo metu nedirbantiems aukštojo mokslo absolventams buvo pristatyta galimybė dalyvauti pilotiniuose projekto mokymuose, kurie sąlygos verslo pasaulyje trūkstamų kompetencijų įgijimą ir įsidarbinamumo bei konkurencingumo darbo rinkoje didinimą.

Plačiau
Rodomas puslapis 3 iš 3123